Komitet Organizacyjny:

  1. Gucwa Mirosław,
  2. Krupiński Marcin,
  3. Polkowski Kuba.

Podziękowania:

Komitet Organizacyjny dziękuje bardzo za merytoryczną pomoc podczas prac nad zmianami w Regulaminie tegorocznej edycji Konkurs Krzysztofowi Kopciowi, Bartoszowi Chlebickiemu i Wiktorowi Szafranowiczowi, a za pomysły Edycie Warmińskiej.