Komitet Organizacyjny stanowi grupa osób wyznaczonych każdego roku przez Organizatora. Komitet Organizacyjny reprezentuje Organizatora, sprawuje nadzór nad Konkursem oraz koordynuje prace związane z przebiegiem Konkursu, w tym powołanie członków Kapituły Konkursu, ustalenie terminów poszczególnych etapów Konkursu, przeprowadzenie głosowania i wręczeniem nagród. Minimalna liczba członków Komitetu Organizacyjnego to 3 osoby.

Skład Komitetu Organizacyjnego:

  1. Gucwa Mirosław,
  2. Krupiński Marcin,
  3. Polkowski Kuba,
  4. Trochimiuk Łukasz.