Brak nagrody w 2006 roku. We wcześniejszych latach zwycięska gra opatrywana była datą roczną, reprezentującą okres wydania danej gry. W 2006 roku Kapituła Konkursu zdecydowała się zmienić numerację lat przyznawania nagrody. Laureaci, od tego czasu, otrzymują tytuł z datą roczną odbywania się wydarzenia (choć w plebiscycie uczestniczą, jak wcześniej, gry wydane w roku poprzednim). Przykładowo: gry wydane w 2006 roku walczą o tytuł Gra Roku 2007 na początku 2007 roku. Powstała przez to teoretyczna roczna przerwa w numeracji, choć w rzeczywistości zachowano ciągłość konkursu.