Kapituła Konkursu

Każda kategoria posiada odrębną kapitułę, w której skład wchodzą specjaliści w danej dziedzinie. Kapituły obradują podczas wszystkich etapów Konkursu.

Kapituły Poszczególnych Kategorii

Kategoria Dziecięca

Sławek Wiechowski

Przewodniczący Kapituły kategorii Gra Dziecięca.

Bartosz Chlebicki

Członek Kapituły kategorii Gra Dziecięca.

Katarzyna Podulka

Członkini Kapituły kategorii Gra Dziecięca.

Anna Polkowska

Członkini Kapituły kategorii Gra Dziecięca.

Mariusz Serafin

Członek Kapituły kategorii Gra Dziecięca.

Anna Wakulak

Członkini Kapituły kategorii Gra Dziecięca.

Kategoria Rodzinna

Ewa Graniak-Wosinek

Przewodnicząca Kapituły kategorii Gra Rodzinna.

Anna Kornacka

Członkini Kapituły kategorii Gra Rodzinna.

Maciej Pietkiewicz

Członek Kapituły kategorii Gra Rodzinna.

Katarzyna Podulka

Członkini Kapituły kategorii Gra Rodzinna.

Mariusz Serafin

Członek Kapituły kategorii Gra Rodzinna.

Sławek Wiechowski

Członek Kapituły kategorii Gra Rodzinna.

Kategoria Średnio Zaawansowana

Marcin Korzeniecki

Przewodniczący Kapituły kategorii Gra Średnio Zaawansowana.

Leszek Kowalski

Członek Kapituły kategorii Gra Średnio Zaawansowana.

Michał Mijal

Członek Kapituły kategorii Gra Średnio Zaawansowana.

Tomek Pamrów

Członek Kapituły kategorii Gra Średnio Zaawansowana.

Marysia Podżorska

Członkini Kapituły kategorii Gra Średnio Zaawansowana.

Joanna Szopińska

Członkini Kapituły kategorii Gra Średnio Zaawansowana.

Kategoria Ekspercka

Agata Alicja Syc

Przewodnicząca Kapituły kategorii Gra Ekspercka.

Tomasz Dobosz

Członek Kapituły kategorii Gra Ekspercka.

Maciej Poleszak

Członek Kapituły kategorii Gra Ekspercka.

Michel Sorbet

Członek Kapituły kategorii Gra Ekspercka.

Kamil Traks

Członek Kapituły kategorii Gra Ekspercka.

Bartłomiej Zielonka

Członek Kapituły kategorii Gra Ekspercka.

Kategoria Przygodowa

Michał Mijal

Przewodniczący Kapituły kategorii Gra Przygodowa.

Patrycja Jaszewska

Członkini Kapituły kategorii Gra Przygodowa.

Przemysław Kucharczyk

Członek Kapituły kategorii Gra Przygodowa.

Krzysztof Pilch

Członek Kapituły kategorii Gra Przygodowa.

Konrad Pojmański

Członek Kapituły kategorii Gra Przygodowa.

Michal Solan

Członek Kapituły kategorii Gra Przygodowa.

Kategoria Dwuosobowa

Marysia Podżorska

Przewodnicząca Kapituły kategorii Gra Dwuosobowa.

Damian Kalisz

Członek Kapituły kategorii Gra Dwuosobowa.

Leszek Kowalski

Członek Kapituły kategorii Gra Dwuosobowa.

Łukasz Podulka

Członek Kapituły kategorii Gra Dwuosobowa.

Kamil Pruski

Członek Kapituły kategorii Gra Dwuosobowa.

Marek Zajdler

Członek Kapituły kategorii Gra Dwuosobowa.

Kategoria Imprezowa

Tomek Pamrów

Przewodniczący Kapituły kategorii Gra Imprezowa.

Bartosz Chlebicki

Członek Kapituły kategorii Gra Imprezowa.

Marcin Korzeniecki

Członek Kapituły kategorii Gra Imprezowa.

Agata Alicja Syc

Członkini Kapituły kategorii Gra Imprezowa.

Ewa Graniak-Wosinek

Członkini Kapituły kategorii Gra Imprezowa.

Kategoria Najlepsze Wydanie

Tomek Pamrów

Przewodniczący Kapituły kategorii Najlepsze Wydanie.

Łukasz Bialik

Członek Kapituły kategorii Najlepsze Wydanie.

Michał Meiser

Członek Kapituły kategorii Najlepsze Wydanie.

Konrad Pojmański

Członek Kapituły kategorii Najlepsze Wydanie.

Agata Alicja Syc

Członkini Kapituły kategorii Najlepsze Wydanie.

Mateusz Zajda

Członek Kapituły kategorii Najlepsze Wydanie.