Czas trwania kolejnego, III etapu: od 16 września do 10 października 2021 r.
O wyniku tego etapu decydują głosy Kapituł.


Lista nominacji, czyli gier zakwalifikowanych przez Kapituły do III etapu z podziałem na kategorie:


Lista nominacji, czyli gier zakwalifikowanych przez Kapituły do III etapu z podziałem na Wydawnictwa: