Poniżej znajduje się lista gier nominowanych, czyli zakwalifikowana do III etapu z podziałem na kategorie:

Gry do kategorii przydzielają wydawnictwa podczas ich zgłaszania do Konkursu (§ V Regulaminu).