Komitet Organizacyjny

    1. Kamil Traks,
    2. Krzysztof Kopeć,
    3. Marcin Krupiński,
    4. Mirosław Gucwa.