Poniżej znajdują się odnośniki do list gier zgłoszonych do Konkursu z podziałem na kategorie:

Gry do kategorii przydzielają wydawnictwa podczas ich zgłaszania do Konkursu (§ V Regulaminu).