Czas trwania I etapu: od 4 czerwca do 25 lipca 2021 r.
Gry do poszczególnych kategorii zgłaszają sami Wydawcy.
O przejściu do drugiego etapu decydują głosy Kapituł.


List zgłoszonych gier przez Wydawnictwa do określonych kategorii:


Lista zgłoszonych gier z podziałem na Wydawnictwa: