• maj 2022 r. – powołanie obu Kapituł,
  • 1 – 20 maja 2022 r. – zgłoszenia gier przez Wydawców oraz weryfikacja gier,
  • 20 maja – 31 lipca 2022 r. – I etap Konkursu,
  • 1 sierpnia – 15 września 2022 r. – II etap Konkursu,
  • 16 września – 10 października 2022 r. – III etap Konkursu,
  • 29 października 2022 r. –  ogłoszenie wyników.