• marzec 2023 r. – powołanie Komitetu Organizacyjnego,
  • maj 2023 r. – powołanie Kapituł,
  • 1 – 31 maja 2023 r. – zgłoszenia gier przez Wydawców oraz weryfikacja gier,
  • 1 czerwca – 10 sierpnia 2023 r. – I etap Konkursu,
  • 11 sierpnia – 16 września 2023 r. II etap Konkursu,
  • 17 września – 4 października 2023 r. – III etap Konkursu,
  • 27 października 2023 r. – ogłoszenie wyników.