Zgodnie z Regulaminem, udział w Konkursie jest odpłatny. Opłata od wydawcy jest naliczana od zgłoszenia, a nie od liczby zgłoszonych gier i wynosi 200 zł powiększone o podatek VAT.

Liczba zgłoszonych wydawnictw 23
KWOTA POCZĄTKOWA
– Zebrana kwota 4 600 zł
– Kwota pozostała z roku ubiegłego 96 zł
KWOTA POCZĄTKOWA SUMA [A]: 4 696 zł
WYDATKI:
– opłacenie domeny 120 zł
– opłacenie serwera (hosting) 155 zł
– reklama (Facebook) 1 000 zł
– statuetki (przygotowanie grafik) 250 zł
– statuetki (produkcja) 1 136 zł
– statuetki (koszty wysyłki) 120 zł
WYDATKI SUMA [B]: 2 781 zł
DODATKOWE KOSZTY:
– podatek 545 zł
DODATKOWE KOSZTY SUMA [C]: 545 zł
KWOAT KOŃCOWA [(B+C)-A] 1 370 zł
Planowane wydatki na dodatkową reklamę (Facebook) tej edycji PGR 400 zł
Kwota przechodząca na konto PGR 2022 937 zł